Skip to content Skip to footer

Invitation

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus
Fredag den 17. marts 2023 kl. 18.30

 

Af hensyn til et mindre traktement bedes man tilmelde sig senest den 10. marts 2023 på sms 25570586

 

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Formandens årsberetning
 3. Årsregnskab fremlægges
 4. Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændringer
 1. Hjerterstarter
 2. Ansøgning 2024
 3. Hjemmeside
 4. Valg til bestyrelsen:

Sonja og Frank Neumann udtræder

Anne-Mette & Poul E. Kristensen udtræder

Bestyrelsens forslag:

Rita Hellerup & Niels Juul
Bjørg Slåttelid
Peter Dahl

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Kommende arrangementer
 3. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag den 9. marts 2023

 

Årets arrangementer    

Lørdag den 15. april kl. 9.00 –  Forårsrengøring

Mandag den 1. maj kl. 19.00  –  Petanque opstart

 ?  –  Sommerfest

Lørdag den 14. oktober  –  Fællesjagt

Lørdag den 28. oktober  –  Høstfest

Fredag den 29. december – Julearrangement

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Sonja & Frank, Diana & Jan, Anne-Mette & Poul

Invitation til generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus 2023 – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk