Skip to content Skip to footer

Invitation

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus

Fredag den 15. marts 2024 kl. 18.30

 Vi byder på aftensmad og vand/øl, kaffe og lidt sødt. 

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens årsberetning 
3. Årsregnskab fremlægges
4. Behandling af indkomne forslag:
          1. Finansring af hjerterstarter
          2. Ny energikilde i forsamlingshus 
          3. Frist for afmelding/afbud af reservation af forsamlingshus 

5. Valg til bestyrelsen:
          1. Diana Lund og Jan Vernersen udtræder
          2. Bestyrelsens forslag til ny kasserer: Rikke og Hans 

6. Fastsættelse af kontingent 
7. Kommende arrangementer 
8. Eventuelt:
          1. Status på udlån af service/inventar 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 8. marts 2024. 

 Årets arrangementer 

  • Lørdag den 20. april kl. 9.00 – Forårsrengøring 
  • Mandag den 6. maj kl. 19.00 – Petanque opstart 
  • Lørdag den 22. juni – Sommerfest 
  • Lørdag den ? – Fællesjagt 
  • Lørdag den 26. oktober – Høstfest 
  • Søndag den 29. december – Julearrangement 

Af hensyn til forplejning bedes man tilmelde sig senest den 8. marts 2024 på sms 28255427/lunddiana@hotmail.dk 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Peter, Bjørg, Rita og Niels, Diana og Jan 

Invitation til generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus 2024 – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk