Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2024

 Hejlskov Forsamlingshus

Referat af generalforsamling den 15. marts 2024 kl. 18.30

 

Tilstede: Janne (præstegården), Helle, Frank, Sonja, Birtha, Gert, Jens (Ramsdahl), Vita, Rita, Niels, Peter (Dahl), Bjørg, Poul, Anne Mette, Ejvind, Anders, Rikke, Hans, Diana, Jan, Garry og Janne (kloster).

 

Referat jf. dagsorden:

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Ejvind valgt som ordstyrer og Janne (kloster) som referent. Ejvind konstaterer, at forsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2. Formandens årsberetning

Beretning ved Peter: To aktive medlemmer er kommet til. Der har været gode arrangementer i det forgangne år. Forårsrengøringen var en hyggelig dag, men det var desværre ikke helt alle 29 aktive medlemmer, der deltog. Kan man ikke deltage, så har man lidt arbejde tilgode at udføre. Petanquesæsonen er et hyggeligt tiltag, og hvert år kåres årets petanquevinder (cliffhanger indtil sidste punkt). Sommerfesten blev sammenlagt med Skt. Hans, hvilket fungerede fint, og det er tanken at slå begge dele sammen igen i år. Fællesjagt – med Poul som ankermand – er en kæmpe succes, og det er både jægere og ”ikke-jægere”, der deltager og dyrker fællesskabet i naturen. Det er ganske unikt og noget, der bemærkes, at lodsejere lægger jord til, og det viser meget om fællesskabet netop her. Udbyttet fra jagten blev heldigvis til mere end en enkelt bekkasin, så høstfesten blev en god traditionsrig aften med dejlig mad. Julearrangementet blev gennemført med over 20 deltagere og var en hyggelig dag til trods for regn på gåturen.

Forsamlingshuset har været udlejet til fire arrangementer udover årets faste arrangementer.

Der er blevet arbejdet med dræn og afløb ved vestgavlen, klippet grene ned, så plænen kan få lys og luft, og der er kommet ny flagstang. Alt dette i høj grad på grund af de ”aktive pensionister” (Poul fik overbragt 6 påskeøl som tak, som skal deles derhjemme).

 

3. Årsregnskab fremlægges

16 kontingentindbetalende husstande samt 4 støttemedlemshusstande.

15.000 i støtte fra Nordea Fonden til hjertestarter

27.323 kr. i aktivitetstilskud fra kommunen

53.824,15 kr. i samlede indtægter (tilskud, arrangementer, kontingent)

31.975,31 i samlede udgifter, hvilket giver et overskud på 21.848,84 i 2023. Når tilskud til hjertestarter fratrækkes, er overskuddet på ”driften” i alt 6.848,84 kr.

Beholdningen er på 145.150,41 kr. inkl. 15.000 kr. til hjertestarter.

Årsregnskabet er godkendt med klapsalver

 

4. Behandling af indkomne forslag:

4.1 Finansiering af hjertestarter

Der er modtaget 15.000 kr. til hjertestarter fra Nordea Fonden 10. november 2023, og bevillingen er gyldig i 2 år.
Bjørg har søgt hos Trygfonden, og vi får besked senest 1. juni.

Vi kan også søge hos Spar Nord Fonden og hos Sparekassen Danmark.

Beslutning:

Hvis vi ikke får støtte fra nogle af de fonde, vi søger her i foråret, så bruges der af Harald Haugaards donation, så hjertestarteren kan opsættes i år.

4.2 Ny energikilde i forsamlingshus

Jan har hørt, at man i Lund Forsamlingshus har fået bevilget en ny varmekilde fra Klimafonden (100% finansiering). I 2019 har Hejlskov Forsamlingshus fået lavet en vurdering af energioptimeringsmulighederne, men det er vurderet, at når huset er så lidt i brug, så kan det ikke betale sig at holde en opvarmning på ca. 16 grader om året, som der skal til for, at en alternativ opvarmningsform giver mening.

Beslutning:

Hvis vi får flere udlejninger af huset, kan vi tage spørgsmålet op igen.

 

4.3 Frist for afmelding/afbud af reservation af forsamlingshus

Bestyrelsen foreslår, at hvis man reserverer huset og afmelder det indenfor en uge, så skal man fortsat betale det fulde lejebeløb.

Det er vigtigt, at vi bibeholder en enkel lejestruktur; For den lille pakke (kaffestue og køkken) er prisen 250 kr. for medlemmer / 350 kr. for ikke-medlemmer. For den store pakke (hele molevitten) er prisen for medlemmer 600 kr. / 800 kr. for ikke-medlemmer.

Der stilles forslag om, at der betales depositum for leje. Måske blot for ikke-medlemmer.

Beslutning:

Der stilles forslag om, at ikke-medlemmer betaler 350 kr. i depositum for leje, og at dette depositum ikke tilbagebetales, hvis huset afmeldes indenfor 7 dage før udlejningen skulle have fundet sted.

14 stemmer for og resten stemmer blankt eller imod, så forslaget er vedtaget.

 

5. Valg til bestyrelsen: Diana Lund og Jan Vernersen udtræder

Rikke og Hans er med klapsalver trådt ind i bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til ny kasserer: Rikke og Hans

Beslutning:

Godkendt

 

6. Fastsættelse af kontingent

Beslutning:

Vi fortsætter med 100 kr. pr. person.

 

7. Kommende arrangementer

Forårsrengøring lørdag 20/4 kl. 9

Beslutning vedr. forårsrengøring:

Der sendes invitationer ud til alle. Man melder fra, hvis man ikke kan komme, og her har man mulighed for at ønske, hvilken opgave, man gerne vil påtage sig på et andet tidspunkt inden en fastsat dato. Er man ikke i stand til at deltage med fysisk arbejde, så skal man naturligvis bare melde fra, og man er i øvrigt altid velkommen til at deltage til forårsrengøring for hyggens skyld. Børn er også meget velkomne.

Petanqueopstart mandag 6/6 kl. 19

Sommerfest lørdag 22/6

Fællesjagt lørdag 19/10

Høstfest lørdag 26/10

Julearrangement søndag 29/12

8. Eventuelt

8.1 Status på udlån af service/inventar

Alt er i skønneste orden, så der er ikke grundlag for at ændre på reglerne for brug af nøgler/opsætning af nøgleboks.

Alle er meget tilfredse med, at Poul tager en plæne-omgang mere, og at der tilfalder ham en dunk benzin ekstra. 

Flagstangen inkl. flag sælges til en køber på Fur for 450 kr.

Saldoen på Haralds konto overflyttes til erhvervskontoen, så vi slipper for gebyr på 4 x 250 kr. om året. Pengene kan håndteres særskilt på årsregnskabet, så de stadig fremgår og kan håndteres som den arv, de er.

Årets petanquemester er Gert, som med klapsalver modtog 6 påskeøl.

Mødet afsluttedes af dirigenten, som konstaterede, at mødet havde forløbet i god ro og orden.

– Generalforsamling 2024 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk