Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamlingen i Hejlskov Forsamlingshus den 15. marts 2019.

Tilstede var 17 personer fordelt på 12 husstande.

1. Valg af ordstyrer og referent:

Som ordstyrer blev valg Anne-Mette Ladefoged Kristensen

Som referent blev valg Sonja Neumann.

2. Formandens beretning:

Generalforsamling gik ok og forårsrengøringen gik også uden problemer. Da det har været en varm sommer, har der været mange gode aftener med petanque, som startede i maj måned.

Til sommerfest var der flot deltagelse. Til jagt blev der skudt en del dyr, som efterfølgende blev brugt til Jagtfesten, som også gik rigtig godt. Julefesten blev desværre aflyst, da der ikke var kommet nok tilmeldinger ved fristen udløb, og mange tilmeldte sig først dagen før arrangement skulle være. Alle skal være lidt bedre til at tilmelde sig til tiden. Vinduerne er nu færdig renoveret, og Sonja/Frank har med hjælp malet halvdelen af vinduerne. Der har været 7 udlejninger i 2018. Der er også blevet lavet energitjek fra kommunen. Alle forsamlingshuse havde fået tilbudt et energitjek, Hejlskov Forsamlingshus fik besøg af Søren Yde. Han kunne fastslå, at det er først, når fyret skal udskiftes, man kunne skifte til luft til luft varmepumpe. Det fyr, som er der nu, er det bedste man kan få, så det skulle bibeholdes. Desuden syntes han, at huset var i rigtig god og sund stand. Der er også søgt om en bedre internetforbindelse hos landsbyfondet, men det blev afvist. Næste step i forsamlingshuset er nyt køkken. Det er 2 år til at lave det, for at få tilskuddet fra kommunen. Der lyder også en tak til Anne-Mette, for at Poul må slå græs. Også tak til Sonja og Frank for maling af vinduer, og stor tak til holdet bag jagten. Ejvind takkede af med, at takke bestyrelsen for at have accepteret, at der kun var 5 personer i bestyrelsen.

3. Årsregnskab fremlægges:

Regnskabet blev fremlagt af kasserens stedfortræder – Hans. Der er kommet indtægter i alt for kr. 79.876,84. Af udgifter har der været kr. 54.775,60. Det giver et overskud på kr. 25.101,24. Der skal dog dertil siges, at der er dobbelt tilskud fra kommune 2×17.000, fordi betaling af tilskud er rykket frem.

4. Fastsættelse af kontingent:

Der blev foreslået at fastholde kr. 200 pr. husstand, og kr. 100 for enlige. Det blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen:

Ejvind, Rikke og Hans træder ud af bestyrelsen. Valgt blev Tanja og Jens samt Janne og Kim.

5. Behandling af indkomne forslag:

Der blev diskuteret forslaget til et nyt køkken. Der blev udleveret materiale med forskellige udskifter, hvor man kunne se, hvordan det evt. kunne se ud. Der skal væltes væg, så at baggangen og rummet med opbevaring af glas og div., bliver lagt samme med køkkenet. Der vil blive lagt et nyt skridsikkert gulv, vask vil blive flyttet, der vil komme nye skabe, hvor der kan sættes skuffer ind direkte fra opvaskemaskine, ovne bliver flyttet og nye skabe sat op. Tilskuddet fra Skive Kommunes Forsamlingshuspulje 2019 lyder på kr. 45.207,63 incl. moms, og der er søgt om kr. 120.430,75. Der er ikke blevet bevilliget tilskud til hele projektet, for udgifter til ”løst inventar” er ikke dækket. Der kom mange kommentarer til køkkenet, som kan ses nedenfor.

Det er mange penge, og bliver det hele lavet, skal der bruges ca. 75.000 kr. af vores beholdning. Der er så kun ca. 48.000 tilbage på kontoen. Vil huset blive udlejet mere?                                                         

Der er skepsis vedr. bordpladens størrelse ved vasken. Der er ikke meget bordplade til at sætte af på.                                                                                                                         

Hvad kommer der af udgifter i fremtiden, som skal laves? Der skal helst være penge til det.        

Hvis køkkenet bliver lavet, kan det måske også lejes mere ud.                                         

Hvad vil vi gerne fremadrettet? Skal vi have en stor kapitalital?                                                                  

Der skal helst være kapital tilbage, så man ikke skal ud og samle ind for at kunne betale.             

Helle – De havde en fest i forsamlingshuset, hvor der blevet lavet mad selv, og der var køkkenet ikke ok dertil.                                                                                                                                                   

Der kom forslag med at sætte en industriovn op i stedet for de 2, som er der nu, for de er for små til store selskaber.

Hvis køkkenforslaget besluttes, så skal der nedsættes en gruppe, som skal arbejde videre med forslaget, og det skal fremlægges på et møde, før det sættes i gang.                                

Nu blev der lavet en afstemning om hvorvidt der skulle arbejdes videre med forslaget. 15 stemte for og 2 stemte ikke.

Der blev efterfølgende nedsat en styregruppe bestående af: Solveig, Björg, Jens og Ejvind. Hans skal have kontakten til håndværkerne. Der blev også foreslået, at der skulle være en deadline for fremlæggelse af forslaget ellers ville det bare drive. Der blev enighed om, at det skulle være inden sommerfesten. Samtidig blev der sagt, at når VVS-arbejdet evt. skulle laves, at der blev opsat en udendørs frostsikret vandhane.

7. Evt.

Der blev fremlagt datoer for arrangementer i 2019. Vedr. julearrangement – skal evt. helt droppes, da der ikke har været den store interesse. Evt. laves nytårskur, julegåture osv.

Poul sørger for at få bestilt rensning af taget i 2019.

Sonja og Frank sørger for at få malet anden halvdel af huset. Der er konfirmation d. 17. maj, så det må ikke påbegyndes inden. Den 15. juni er huset udlejet igen, så måske imellem disse 2 datoer, men det kommer an på vejret.

Der er lavet en liste, som skal udleveres til lejer af huset, så alle ved, hvad der skal gøres. En rigtig god ide.

Der blev udleveret en flaske rosevin til årets græsenke – Anne-Mette.

Mødet blev afsluttet af den nu afgået formand.

Referent Sonja Neumann

– Generalforsamling 2019 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk