Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2018

Generalforsamling  i  Hejlskov Forsamlingshus lørdag d. 3. marts 2018 kl. 13.00.

Som et nyt tiltag blev årets generalforsamling planlagt til en lørdag kl. 13.00 – startende med en portion rygende varm suppe, tilberedt af den siddende bestyrelse. Til at smage på varen var følgende troppet op: Gry, Bjørg, Solveig og Flemming, Kim, Jens, Sonja og Frank, Garry, Vita og Jens, Poul Erik, Kirsten og Erik samt den siddende bestyrelse Ejvind, Rita og Niels samt Rikke og Hans.

 1. Valg af ordstyrer og referent:
  Poul Erik blev valgt til ordstyrer og Kirsten til referent.

 2. Formandens beretning:
  Ejvind fortalte om årets gang, hvor huset har afholdt flg. arrangementer: Generalforsamling, Petanque-opstart og spil hen over forår og sommer, forårsrengøring, sommerfest med god opbakning til både spisning, leg og ikke mindst til kåring af en Hejlskovmester, som Carina løb med . 1. oktober tog jægere og klappere af sted for at nyde naturen og nedlægge vildtet til jagt/høstfesten. En fest med omkring 30 deltagere, som lagde dans og engagement i en super hyggelig fest. 2017 sluttede med julearrangementet 5. juledag, hvor vi lige kunne være i kaffestuen.
  Huset har været udlejet 5 gange. Der er ros til huset og den hyggelige pejs! Bestyrelsen vil endnu engang gerne opfordre til, at man deltager i de tiltag/arrangementer huset/bestyrelsen holder. Herom senere. Der er blevet repareret vinduer – det er rammer og glas, der er skiftet, og det ser rigtig godt ud. Stilen holder. Greenkeeper Poul fik overrakt 2 fl. Vin. Der er kommet 2 nye medlemmer i huset – Peter Dahl og Johan Pedersen.
  Arrangementskalender for 2018: Forårsrengøring d. 7. april, petanqueopstart d. 17. maj, sommerfest d. 16. juni, høstfest d. 27. oktober og julehygge d. 29. december.
  Formandens beretning blev vedtaget.

 3. Fremlæggelse af regnskab:
  Der har været indtægter på i alt kr. 34.273 fordelt med kr. 3.500 i kontingenter, kr. 5.712 i udlejning, kr. 3.748 i overskud ved arr., kr. 17.000 i tilskud fra Skive Kommune og kr. 4.313 som aktivitetstilskud. Der har været udgifter på i alt kr. 39.685 fordelt med kr. 5.135 til el og vand, kr. 2.895 i skat og forsikring, kr. 1.020 til generalforsamling, kr. 720 til drift af hjemmeside, kr. 26.350 til rep. af vinduer, kr. 1.875 til rens af tag og diverse for kr. 1.690. Dette giver i alt et underskud på kr. 5.412 – hvilket er et lille underskud set i forhold til, at vi har fået repareret vinduer i den ene side af huset. Der er søgt om tilskud til den anden side – ud mod vejen. Regnskab blev godkendt.

 4. Fastsættelse af kontingent.
  Der var forslag fra bestyrelsen på et uændret kontingent kr. 100 pr. person og kr. 200 pr. par. Dette blev vedtaget.

 5. Behandling af indkomne forslag:
  Hans foreslog, at det måske var på tide at kigge på en anden varmekilde til huset end det gamle oliefyr. Opvarmningsprisen er dyr i forhold til huslejen. Hans mener, at der kan gives tilskud til at overgå til el-varme + skrotpris for det gamle fyr. En eller 2 varmepumper? Kunne være et supplement – eller solceller på taget? Forsamlingen gav bestyrelsen fuld opbakning til at arbejde videre med opgaven – og til at undersøge, hvilke muligheder og evt. tilskud der foreligger. Og hvis det kan nås, kan det evt. indgå i tilskudsansøgningen.
  Forslag fra Vita om fællesspisning. Det er tidligere vedtaget på generalforsamlingen, at hvis nogen tager teten på dette område, bliver forsamlingshuset sat gratis til rådighed.
  Poul har noget hare i overskud fra jagten og vil nærmeste fremtid kokkerere og indkalde til fællesspisning.
  Jens efterlyser en pressening / telt, der kan passe fra terrassedøren og over til teltet, når det er slået op – og arbejder på at finde en løsning og pris.
  Vedr. maling af vinduer er der enighed om at vente til alle vinduer er repareret. Bestyrelsen spurgte, om der i forsamlingen ville være nogle frivillige til at male eller om der skal en professionel til at klare det job. Sonja meldte sig som ”formand” for maleteamet, så hvis man har lyst til at give en malerhånd, så skal man snakke til Sonja.
  Når der lukkes for vand til vinter, er det en besværlig affære. Poul Erik snakker til en smed, om der kan gøres noget.

 6. Hjemmesiden.
  Ifølge Hans kører den stille og roligt, og der var ikke noget at bemærke.

 7. Valg til bestyrelsen:
  Rita og Niels er på valg og træder ud. Solveig og Flemming træder ind. Ejvind + Rikke og Hans er på valg til næste år.

 8. Eventuelt:
  Bestyrelsen for Hejlskov Forsamlingshus har tidligere på året rundsendt et skriv med opfordring/opråb til at møde op til de arr., der er i huset, om at engagere sig og gøre noget for området. Ejvind gav udtryk for, at brevet indeholdt betragtninger – og ikke er et surt opstød. Dette gav anledning til diskussion bordet rundt – men der var enighed om, at man stort set engagerer sig i det man kan/har lyst til. Der blev diskuteret den ”unge” generation kontra den ”gamle” gruppe. Her var den ”gamle” gruppe dog enige om, at de også har været ”unge” engang og forsøgt at få ændret på tingene. En anden bestyrelsesform var også på tale, at arbejdspresset er så stort, og generalforsamlingen har jo besluttet hvilke arrangementer, der skal være i årets løb. Sidder man udenfor bestyrelsen men har lyst til at give en hånd med til et arr., vil dette blive taget imod med glæde- og lad det så også være sagt: Bestyrelsen må gerne bede om hjælp! Der er mange andre tilbud vort lille, hyggelige forsamlingshus skal konkurrere med – så det gælder om, at vi kan finde en fællesnævner, så vi kan bevare vort hus og vort fællesskab.

Med disse ord sluttede generalforsamlingen og formanden sagde tak for god ro og ordren, og så var der kaffe og kage.

Kirsten Ryttergaard

– Generalforsamling 2018 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk