Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus fredag d. 10. april 2015.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsens dagsorden blev godkendt.

1.      Valg af ordstyrer og referent 
Jytte Laigaard blev valgt til ordstyrer og Peter Smidt til referent.

2.     Formandens årsberetning ved Kim von Domarus 
Formanden Kim Von Domarus aflagde beretning om det forgangne år. Huset har været udlejet 4 gange og der har været enkelte udlejninger af borde og stole. I det tidlige forår havde bestyrelsen arrangeret forårsrengøring, hvor huset fik den store tur både inde og ude. Sommerfesten den 21. juni 2014 havde et flot fremmøde med deltagelse af 39 voksne og 15 børn.  Der var fint fremmøde til fællesjagten, hvor de nedlagte dyr blev lagt i bradepanden til jagt/høstfesten den 25. oktober. Her deltog 46 feststemte personer til en rigtig hyggelig aften. Tak til sponsorerne til det amerikanske lotteri – det er med til at give et overskud! Hele foråret og sommeren har der været mulighed for at spille petanque på den udendørs bane. Forsamlingshuset har 16 husstandsmedlemmer + støttemedlemmer, 4 stk. i alt i 2014. Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3.     Årsregnskab ved kasserer Anne-Mette Kristensen 
Kasserer Anne-Mette Kristensen fremlagde herefter regnskabet med et flot overskud på kr. 12.276 på driften.

 Indtægter: Medlemsbidrag kr. 4.100. Udlejninger kr. 4.132. Sommerfestens overskud kr. 2.262. Jagt/høstfestens overskud kr. 1.574. Renter kr. 446 fra ”Haralds konto”. Tilskud fra Skive kommune kr. 15.000 + aktivitetstilskud kr. 3.219. Tilskud til forbedringer kr. 4.413. Indtægter i alt kr. 35.148.

Udgifter: Generalforsamling kr. 1.608. Forårsrengøring kr. 527. Karnevalsfest kr. 131. Øl-vand pant kr. 303. Forsikring kr. 1.767. El-vand kr. 5.633. Ejendomsskat kr. 777. Forbedringer på yderdør og tagtrin kr. 11.031. Algefjerner og benzin kr. 427. Lyspærer/kæder kr. 439. Grillkul kr. 225. Der er ikke købt olie i 2014. Udgifter i alt kr. 22.871.

Herefter er der en bankbeholdning pr- kr. 114.523. Kasserens beretning blev godkendt.

4.     Behandling af indkomne forslag 
Behandling af indkomne forslag: Tag behandles med algefjerner af tagfirma. Loft renses og males i den store sal. Udvalg blev nedsat bestående af: Ejvind, Bjørg, Janne, Janne, Hans og Solveig. Nyt grus på petanque banen. Huse har fået en fast bar i kaffesalen. Antenne – Jens Kjær undersøger. SMS liste til spontane arrangementer, Anne Mette laver liste. Hvad skal der laves af arrangementer i kommende år? Sommerfest, høstfest, juletræ/komsammen – evt. nytårskur? Enighed om at det er op til den siddende bestyrelse.

5.     Fastlæggelse af kontingent 
Kontingent: Nuværende kontingent er kr. 200 pr. husstand. Der blev fremsat forslag om, at enlige i en husstand har et kontingent på kr. 100. Dette forslag blev vedtaget.

6.     Hjemmesiden ved Hans Egelund
Hjemmesiden: Hans vil gerne fortsætte med at være webmaster på www.hejlskov.mono.net – det blev vedtaget.

7.     Valg til bestyrelsen
Valg til bestyrelsen: Ingrid Noe, Janne Fruergaard, Kim von Domarus og Gry Ingerslev forlader bestyrelsesarbejdet for denne gang. I stedet blev Sonja og Frank Neumann samt Kirsten og Erik Andersen valgt ind.

8.     Eventuelt
Under evt. blev flg. Aktiviteter fastsat:

  1. april forårsrengøring
  2. oktober jagt/høstfest

Fra bestyrelsens side blev der opfordret til, at man til/eller framelder sig til et arrangement lidt hurtigere – det er tidskrævende når en bestyrelse skal kontakte medlemmerne for at få en tilbagemelding.

Herefter sluttede generalforsamlingen med et tak for god ro og orden – og forsamlingen kunne nyde aftenens traktement

 

Kirsten Ryttergaard

– Generalforsamling 2015 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk