Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus 7. marts 2014
 
Der blev budt velkommen ved bestyrelsen og aftenen blev indledt med sang

1.      Valg af ordstyrer og referent 
Jeppe Jensen blev valg som ordstyrer og Gry Ingeslev blev valgt som referent
 

2.     Formandens årsberetning ved Kim von Domarus 
Udlejning af forsamlingshuset har forløbet fint. Ligeledes har årets to store fester, sommerfesten og høstfesten.
Der ligger fine billeder af festlighederne på hjemmesiden.
Forsamlingshuset er ligeledes blevet brugt til Skive Kommunes arrangement, Kulturrally, hvor der var mange besøgende.
I den forbindelse var der store roser til vores kamin og de smukke omgivelser i Hejlskov.
Juletræsfesten i december blev desværre aflyst, da flere fra bestyrelsen var forhindret i at deltage.
Skive Kommune har over et par år afholdt Forsamlingshusets Dag. Desværre blev arrangementet aflyst i 2013.
Der er kommet tilsagn om midler til at få lavet bagdøren og trin på taget (adgang til skorsten). Midlerne dækker 50 % af udgifterne.
Formandens årsberetning blev godkendt.
 

3.     Årsregnskab ved kasserer Vita Djervad 
Det fremlagte regnskab gav anledning til få kommentarer og man blev bl.a. enige om følgende ændringer: 
Driftstilskud fra Skive Kommune indføres i regnskabet under indtægter 
Udgifter til bl.a. anskaffelse af kaffemaskine indføres under udgifter 
1700 kr. fra Skive Kommune indføres ligeledes under indtægter 
For øvrige ændringer henvises til det reviderede regnskab med aktuel kassebeholdning udarbejdet af Anne-Mette Kristensen.
 

4.     Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 200 kr.
100 kr. blev ligeledes foreslået som kontingent. 
Afstemning: Kontingentet fortsætter på 200 kr.
 

5.     Behandling af indkomne forslag 
A.      Vindue i viktualierum: Følgende blev foreslået: 
         1. Nyt vindue, der ligner det oprindelige. 
         2. Reparation af det gamle vindue.
         3. Vinduet sømmes fast.
Beslutning: Vinduet bliver repareret. Poul og Jens ser nærmere på omfanget og bringer bud med til forårsrengøringen.

B.      Aflåst bestyrelsesskab (med punkt C, rengøringsskab):
Rengøringsskab med mindre aflåst skab til bestyrelsen. Placeringen blev drøftet ud fra to forslag.
        1. I gang overfor dør ind til lille sal.
        2. under trappe til loft. Forslag nr. to vedtaget.

D.     Maling af og farver til sal, kamin og loft i sal
Gavlvæg males som øvrige vægge.
Kamin som øvrige grå farver i store sal på bjælker mv.
Beslutning og videre drøftelse tages op til forårsrengøringen.

E.      Overdækket terrasse/parasoller
Bestyrelsen ved Poul undersøger forskellige muligheder og priser på parasol og/eller markise. 

F.       Årets arrangementer 
Juletræsfest:I 2013 blev juletræsfesten aflyst.
Det blev drøftet hvorvidt datoen stadigvæk er aktuel. Alternativt kan den tidligere jule-gå-tur genoptages som tradition på en dato først i december eller efter nytår.
Alle vil gerne have et arrangement mellem høstfesten og foråret.
Beslutning: Juletræsfesten fastholdes. Ved behov for hjælp til forberedelser mm. kan bestyrelsen indkalde ekstra hænder. 
Jagt og høstfest: Kombinationen af Jagt og høstfest blev drøftet.
Der blev fremlagt ideer til at lade høstfesten få anden form og indhold og adskille den fra jagten.
Arrangementerne blev oprindeligt lagt sammen, så man sikrede flere deltagere til høstfesten.
Bestyrelsen drøfter den videre form for høstfesten, men festen fortsætter som et efterårsarrangement. 
Petanque: Opfordring fra bestyrelsen om at melde sig til petanque, så vi fortsat kan holde arrangementet i live.
Opfordring fra Hans om at bruge hjemmesiden til tilmeldinger og kommunikation om arrangementer. 
Hertil er der altid plads til andre impulsive fester i forsamlingshuset.
 

6.     Hjemmesiden ved Hans Egelund 
Hjemmesiden har haft over 1400 besøgende fra mange forskellige lande. Der er søgt på alt fra tyttebærsnaps til mere simple søgninger på Hejlskov.
Ønske om at der oprettes et link til nordfjendshjemmesiden.
Hans opfordrer til, at vi gør hjemmesiden mere aktiv. 
Det blev hertil besluttet at referatet skal på hjemmesiden.
 

7.     Valg til bestyrelsen 
Ud af bestyrelsen trådte Jens Ramsdahl og Vita Djervad og ind valgtes Poul Erik og Anne-Mette Kristensen. 
Der opfordres i øvrigt til at vi ved næste generalforsamling tager gl. liste frem, så bestyrelsesposten igen kan gå på tur.
 

8.     Eventuelt 
Gavebudgetter blev drøftet.

– Generalforsamling 2014 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk