Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus, 22. Marts 2013 kl. 19.
 
Til stede var 17 personer fordelt på 11 husstande
 
1. Valg af ordstyrer og referent:
Som ordstyrer blev valgt Poul Erik Kristensen
Som referent Janne Fruergaard Keyes
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (v/ Niels Peter Smidt-Jensen):
Ildstedet blev fremvist. Ildstedet er godkendt af skorstensfejeren og det er besluttet at undlade at indbygge en isokern i skorstenen. Glaslåger er undervejs.
Der er opsat 2 stk. propeller i loftet.
 
Forsamlingshuset har været udlejet 6 gange i det forløbne år. Udearealerne kunne bruges mere – herunder en opfordring til at bruge petanquebanen.
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab (v/ Vita Djervad):
Regnskabsfremlæggelsen viste indtægter på i alt 32.446,05 og udgifter på i alt 23.357,65. Dvs. et overskud på i alt 9.088,40 kr.
 
Ungdomshuset kom til debat, og det blev besluttet, at huset indtil videre skal holdes åbent (uden lås), men med opfordring til, at man tilser huset (og holder øje med hvem, der bruger det) og lukker døren, når den står åben. Der er nyligt lagt nyt tag på huset.
 
4. Fastlæggelse af kontingent:
Uændret – dvs. 200 kr. pr. husstand
 
5. Behandling af indkomne forslag:
 
A. Forslag til forbedring af forsamlingshuset 2013: Baggang dør udskiftes – ens med terrassedør:
Hvis der kan opnås tilskud til udskiftning af døren, iværksættes en udskiftning af denne.
Gavl i sal males – ny farve? Farve på pejs?:
Pejs og gavlvæg males, når et farveforslag er godkendt. Niels Peter udfører forslag, der fremvises til sommerfesten. Til sommerfesten vil der være mulighed for at komme med egne forslag og kommentarer.
Maling af loft – farve?:
Loftet er sidst malet i 1988. Loft og gavl males i 2014, når farveforslag er godkendt på generalforsamlingen.
 
B. Passive medlemmer: Retningslinier for passive medlemmer? (evt. beholde nøgle og rettigheder men betale 300,- årligt? Evt. tilføjelse i vedtægterne): 
Det blev besluttet, at man enten kan være medlem eller støttemedlem. Et støttemedlemskab er på min. 100 kr. pr. husstand og man tildeles ingen særlige rettigheder. For medlemmer gælder, at bestyrelseshvervet går på tur. Medlemmer har særlige medlemsfordele – herunder egen nøgle og ret til at låne service, stole og borde og særlig pris ved leje af forsamlingshuset.
 
C. Forslag til overdækning af terrasse? – forslag udfærdiges?: 
Der udtrykkes ønske om overdækning af terrasse. Forslag kan medbringes til forårsrengøringen. Der tages først beslutning om udformning til næste generalforsamling eller alternativt til en ekstraordinær generalforsamling.
 
D. Postkasse?: 
Anne Mette sørger for at få styr på adresseadministrationen, så post til forsamlingshusets bestyrelsesmedlemmer sendes til de rigtige adresser. Hvis posten fortsat sendes til forkerte adresser, kan der opsættes en postkasse ved forsamlingshuset.
 
E. Vandværksgeneralforsamlingen afholdes i Forsamlingshuset på lige fod med andre fællesarrangementer, hvis man ønsker?!:
Det er besluttet, at dette kan lade sig gøre gebyrfrit – dog med afregning af forbrug for den, der afholder arrangementet. Hejlskovs kvinder kan ligeledes disponere over forsamlingshuset til fællesarrangementer med samme vilkår!
 
6. Hjemmesiden (v/Hans E. Pedersen):
Statistikken viser, at der i 2011 har været 1225 besøgende på siden, og i 2012 har der været 1237. Gennemsnitsbesøget varede i 2011 2 min. og 40 sekunder og i 2012 2 min. og 16 sekunder. Der er besøgende fra hele verden på siden! Populære søgeord er slåensnaps, tyttebærsnaps og Hejlskov Forsamlingshus…
 
www.nordfjends.dklinker til hjemmesiden og omvendt. Vedtægterne for Hejlskov Forsamlingshus er nu at finde på hjemmesiden. Solveig Elnegaard tilføjer, at der findes en facebookside om Hejlskov – dog indtil videre kun med få medlemmer.
 
7. Valg til bestyrelsen:
Vita Djervad og Jens Ramsdahl fortsætter i bestyrelsen. Tanja og Jens Kjær samt Bjørg og Niels Peter udtræder. Valgt er Ingrid Noe med hjælp fra Bjørg Slottelid. Desuden Janne og Kim von Domarus med hjælp fra Janne og Garry Keyes.
 
8. Eventuelt: 
Det bør undersøges, om varmeblæseren i kaffestuen kan tilsluttes luft udefra, da recirkulationen larmer meget.
Økonomien og ansøgningsmaterialet vedr. ildstedet i salen blev gennemgået. Prisen for kaminen er samlet set ca. 42.315 kr. inkl. moms. Herfra trækkes ca. 16.000 kr., der gives i støtte fra kommunen.
 
Der blev serveret rigeligt med dejligt smørrebrød (lavet af Vita) samt øl, vand og en lille skarp til de fremmødte. Undervejs kunne ilden fra kaminen beundres i salen.

– Generalforsamling 2013 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk