Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2011

Referat fra Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus fredag d. 12. marts 2010 kl. 19.30.

Formanden bød velkommen. Tilstede ved generalforsamlingen var 21 personer ud af 18 husstande. Som ordstyrer blev valgt Frank Neumann og referent blev Sonja Neumann.

Frank takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, hvorefter ordet blev overdraget til formanden, for aflæggelse af beretning.

Beretning: Formanden takkede for en fantastik stemning, der har været i bestyrelsen i gennem året. Til forårs-rengøringen var der stor deltagelse. Til sommerfesten d. 20. juni var der sket nogle nye tiltag, som fik udefrakomne til at deltage i festlighederne. Jagten i oktober blev som sædvanlig udført i møgvejr, men trods det var humøret højt hos deltagerne. Der blev skudt 2 rådyr, 2 ræve, 1 krikand og 1 fasan. (derudover sponserede Jens K. et dyr til festen).  Jagtfesten d. 24. okt. blev ligeledes en stor succes. Maden var rigtig god og musikeren kørte bare løs hele aftenen, ja det halve af natten. Til julearrangementet 5 juledag var der fremmødt 41 voksne og 7 børn, hvilket var fantastisk, og alle havde en rigtig hyggelig aften. Ejvind bød også velkommen til de nye i byen: Janne og Gerry.

 

Hjemmesiden: Som noget nyt i året, er der kommet en hjemmeside op at køre, og det er blevet en stor succes. Der er mange besøg på siden. Siden opstart har der været 941 besøgende. Der kom forslag om evt. at lave en rubrik for madopskrifter – navnet kunne evt. være grydeskeen – hvor alle i Hejlskov kan sætte opskrifter ind. Skive kommune har også fået hjemmesideadressen. Det var samtidig oppe at vende, om siden skal være offentlig med et domænenavn. Hans fortalte, at domænenavnet Hejlskov var brugt, men vi har navnet Hejlskovby., men det er ikke aktiv. Størst stemning var for at bibeholde siden som en ”hemmelig” Hejlskov hjemmeside.

Der aftaltes at oprette kontaktside, der er spærret med kode så kun Hejskovboer kan komme ind på denne de der er tilmeldt nyhedsmailen kommer med i første omgang, så må øvrige komme til hen af vejen.

Det er for sidens overlevelse vigtig at vi alle bruger den aktivt (indlæg mm.). Således der hele tiden er liv omkring den.

Ønsker er altid velkomne

Har du en fest eller lignende, er der mulighed for at få oprette en midlertidig underside tilknyttet forskellig former for tilmeldingsmuligheder indslag mm. Hans hjælper gerne til.

Regnskab: Af indtægter kan nævnes: medlemskontingent var 3.600, udlejning 6.819, tilskud 6.675, indtægter ved arr. var 9.056, renter 940, i alt 27.090. Af udgifter er der: til arrangementer 3.816, udgifter til huset 18.214, div. 1.791, i alt 23.821 og det giver så et overskud på 3.268. Vi har så en kasse- og bankbeh. på 103.386.

Valg til bestyrelsen: På valg er Hanne og Ejvind, og de ville ikke genvælges, derfor blev foreslået Jytte og Niels Laigaard, og de modtog valget.

Fastsættelse af medlemsbidrag: Det blev fastsat til uændret 200 kr. pr. husstand

Arrangementer i det kommende år:

  • Forårsrengøring blev 24. april kl. 9.00, hvor man skal melde fra, hvis man ikke kan.
  • Petanque blev d. 9. maj.
  • Sommerfest blev d. 19. juni
  • Jagt enedes man om, at det fast skal være d. første søndag i okt., i år bliver det så d. 3.okt.
  • Jagt/høstfest d. 30. okt.
  • Julearrangement d. 29.december               

Ansøgning/tilskud/reparation/vedligehold/ønskeseddel:

Af ansøgning får vi ikke mere krone til krone. Vi får et fast tilskud hvert år fra kommunen.

Der ønskes flere køkkenting det tager bestyrelsen sig af.

Der ønskes også varmluftsovn i køkkenet, og der skal undersøges, hvilken model og hvad det vil koste, og så vil Frank prøve at finde ud af, hvad modellen vil koste i Tyskland. Det skal være en model, som kan købes i Danmark p.gr.a garanti og reparation. Der afsættes en beløbsramme på ca. 8000,- til dette.

Afrensning og maling af vinduer. Da det ikke er mange år siden, det sidst er sket, vil det blive checket og diskuteret til forårsrengøringen.

Maling af terrassedør udvendig, det vil Hanne tage sig af.

Vedr. finsk stenbrændeovn – Frank vil som det første undersøge, om det er lovlig at bygge en ovn, når der er en varmluftsovn i huset. Derefter skal emnet tages op igen. En simpel model af ovnen vil koste ca. 25 – 35.000 kr.

Vinduer i gavlen blev ikke diskuteret, da der er flertal imod.

Gulv i salen skal rettes samt lakeres. Det vil John tage sig af og evt. med hjælp fra Kaj.

Opvaskemaskinen er desværre blevet ramt af frostsprængning, og det vides endnu ikke, hvor slemt det er. Det blev vedtaget, at man skulle få en til at undersøge maskine og derefter hvad der så skal gøres. Man må godt investeres 2-3.000 kr. til rep., overstiger  det dette findes alternativ  på ny opvaske, beløbsramme ca. 25.000. Det skal være ordnet inden første udlejning pt. 10. april.

Vita ønskede mere lys i køkkenet, det blev aftalt bestyrelsen løser dette i respekt for den eksisterende belysningsmodel der er i forsamlingshuset.

Der står en emhætte i ungdomshuset, men der er ikke rigtig plads til at sætte den op, uden en kæmpe omforandring af loft og tag, hvor udluftning skal være. Der foreslås eventuelt en mindre emhætte. Der blev også foreslået at investere i en ny ventilator i væggen i første omgang i stedet for emhætte, og det blev vedtaget.

Mette foreslog, at man en aften fik en fra Fur Bryghus til at komme og fortælle om Bryghuset, hvor der så ville være mulighed for at prøvesmage de forskellige typer øl og evt. sammen med en let anretning.

Jytte foreslog at man lavede en gåtur sammen med børn med forskellige temaer f.eks. strand eller skov. Ideen er god, men det behøves ikke at blive lavet af bestyrelsen. Hejlskovboer er altid selv velkommen til at lave arrangementer.

Efter en meget livlig og underholdende aften med mange gode synspunkter og diskussioner lukkede ordstyreren mødet af og takkede for god ro og orden.

Derefter blev fadene med smørrebrød overfaldet.

Referent

Sonja Neumann

– Generalforsamling 2010 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk