Skip to content Skip to footer
Ekstraordinær generalforsamling 2011

Ekstraordinær generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus klokken 20, d. 22. sept. 2011
Tilstede, fra bestyrelsen: Jens K., Tanja, Niels L., Peter (formand) og derudover: Ejvind, Jesper, Poul Erik, Anne Mette, Sonja, Frank, Flemming, Rita, Niels J., Gert, Hans, Rikke og John.

Formanden bød velkommen, og det blev indledningsvist diskuteret, om det var tilstrækkeligt, at bestyrelsen havde valgt kun at indkalde til mødet på Hejlskovs hjemmeside. Måden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling blev accepteret, men da det ikke er alle, som regelmæssigt åbner hjemmesiden, blev det påpeget, at der indtil videre stadig er behov for, at indkaldelse sker direkte til husstandene.

Derefter over til den ekstraordinære generalforsamlings emne:
Punkt 1 på dagsordenen: Valg af ildsted / varmekilde i storsalen
Rettidigt til bestyrelsen indkomne forslag inden d. 19/9 2011:
1.                        Pillebrændeovn. Foreslået af Niels, Jytte og Jens K.
2.                        Klassisk pejs. Foreslået af Ejvind og John.
3.                        Masseovn. Foreslået af Peter.
4.                        Muret ildsted med pejseindsats på et lavt podium. Foreslået af Peter.

Der opstod en lang og engageret debat med mange gode synspunkter fra forskellige vinkler.  Et af emnerne var, om det var fornuftigt at bruge af forsamlingshusets egenkapital og især den del, som udgøres af den testamentariske gave fra Harald.  I tilknytning hertil blev det også debatteret, om der skulle søges tilskud hos kommunen og fra LAG-midlerne. Der blev undervejs også debatteret emner, som ikke direkte kan anses for at tilhøre dagsordenspunktet.
Et forslag, som blev fremsat af Sonja og Frank under debatten, syntes af have en bred tilslutning, nemlig anskaffelse af to loftsventilatorer til at presse den varme luft nedad. 
Med hensyn til de indkomne forslag til varmekilde kan det overordnet siges, at forslag 2 ikke blev egentligt diskuteret, og forslag 1 og 3 kun i mindre omfang.  Debatten blev centreret omkring forslag 4, nemlig det murede ildsted med pejseindsats på et lavt podium og gerne med konvektion. Tre digitale skitseforslag på dette (A, B, C) blev fremlagt. 
Forsamlingen vedtog, at kommunen samt LAG-midler skulle ansøges om tilskud og det blev ved afstemning konstateret, at der var 11 af de 17 tilstedeværende, som foretrak pejsen i skitseforslag A. Efter mødet takkede formanden for god ro og orden.

Tak til bestyrelsen for igangsættelsen af debatten og for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, til Peter for arbejdet med de tre skitseforslag og til Tanja for friskbagt kage til kaffen.
Og tak til Hans, vores webmaster.
Referent: John, d. 27.9.2011

– Ekstraordinært generalforsamling 2011 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk