Skip to content Skip to footer

Generalforsamling i Marie Logen 2013

Den stiftende generalforsamling 2013

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Hejlskovs nye kvindeforening.
Fredag den 18. oktober 2013 kl. 17.00

Vi begynder med 2 timers mindfulness og mild yoga under kyndig guidning af mindfulness-instruktør Tove Frederiksen fra Sundstrup.

Medbring liggeunderlag, tæppe og pude. Kom i behageligt tøj. Og glæd jer! :o)

Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Generalforsamling

Dagsorden
·       Valg af referent og ordstyrer
·       Drøftelse og vedtagelse af vedtægter for foreningen
        1.    Hvad er foreningens formål?
        2.    Hvem er foreningen for?
        3.    Kontingent?
·       Afstemning om hvad foreningen skal hedde.
·       Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffe/te og noget sødt.

Initiativtageren til dette arrangement tillader sig at opkræve 100 kr. pr deltager til betaling af instruktør og mad mm.

Vel mødt :o)

(Kun adgang for kvinder)

Tilmeld dig her på siden,
eller på tlf. 3062 6882
Tilmelding senest den. 6/10-2013

Referat fra den stiftende generalforsamling.
Den 18.oktober 2013 mødtes de rødstrømpede, de nyfeministiske, de multikulturelle, de husmoderlige, de logefølende, de gæve etc. etc. kvinderne fra Hejlskov til en stiftende generalforsamling.

Det var ild i pejsen i forsamlingshuset og alle var positive og roste Rikke K. for initiativet til dette foretagende. Rikke havde lavet en fin dagsorden med indledende mindfulnesstræning og en gang krævende yoga.
Derefter fik vi dejlig vegetarisk mad, inden den rigtige generalforsamling startede.

 1. Valg af referent og ordstyrer:
  Jytte L. blev valgt til ordstyrer og Bjørg S. blev valgt til referent.
  Rikke K. fik ordet, for at fortælle om sine overvejelser og visioner vedrørende kvindeforeningen. ”Den skal skabe et fællesskab mellem kvinderne – noget som holder os sammen – analogt til vores Limfjord – lime/holde sammen.
 2. Hvad er foreningens formål?
  Vi fik her en lang og entusiastisk snak om  hvilke forventninger og betingelser man har til foreningen. Det var enighed om at foreningen skulle være et forum hvor vi hygger og hvor vi får nogle gode fælles oplevelser.
  Til  møderne  kan vi invitere  folk  udenfra  eller vi kan også selv tage ud af huset.
  Vi  kan  bruge nærmiljøet og naturen – til rene oplevelser eller til at bruge  naturlige råvarer til nydelse og /eller  til ”kunst”.
  Det skal holdes et årligt møde – i september måned, hvor det fremdeles er gode og lyse dage.
  Vi kan til en hver tid bruge hjemmesiden som forum. Her kan vi dele oplevelser, komme med forslag til foredrag, udstillinger etc..
  På årsmødet bliver en ”formand” valgt til at arrangere næste års møde.
  Det er frivilligt om man vil være ”formand”.
  ”Formanden” bestemmer alene fokus og aktiviteten for årsmødet, men arrangementet skal ikke koste mere end 200 kr..
 3. Hvem er foreningen for?
  Det var enstemmighed for at vores kvindeforening kun er for de kvinder som har bopæl i Hejlskov.
 4. Kontingent?
  Kontingenten skal være 100kr.årligt.
 5. Afstemning om hvad foreningen skal hedde.
  Det var kommet ind mange forslag til navn og vi måtte lave to valggange for at finde en værdig vinder.
  Hanne R.s forslag ”Marie logen” blev vinderen, så det er nu navnet til Hejlskovs kvindeforening.
  Hanne R. tilbød at tage på sig formandskabet for det kommende år 2014.
 6. Eventuelt
  Jytte L. foreslog, at vi kunne starte generalforsamlingen med en orienteringsrunde, hvor de som ønsker det, kunne give et resume over de vigtigste hændelser i deres liv siden sidst. Dette for at komme hinanden mere ved.

Vi afsluttede aftenen – stadig foran varmen fra pejsen – med kaffe/te og noget sødt.
Referent :  Bjørg S.

– Års-samling 2013 – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk